Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

นโยบายการคืนเงินการคืนสินค้า + การจัดส่ง

นโยบายการคืนเงินการคืนสินค้า + การจัดส่ง

นโยบายของเรามีระยะเวลา 10 วัน หากผ่านไป 10 วันนับตั้งแต่ที่คุณได้รับสินค้าน่าเสียดายที่เราไม่สามารถคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนให้คุณได้

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับคืนสินค้าของคุณจะต้องไม่ได้ใช้งานและอยู่ในสภาพเดียวกับที่คุณได้รับ นอกจากนี้ยังต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม

สินค้าหลายประเภทได้รับการยกเว้นไม่ให้ส่งคืน ไม่สามารถส่งคืนสินค้าที่เน่าเสียง่ายเช่นอาหารดอกไม้หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร นอกจากนี้เรายังไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าที่ใกล้ชิดหรือสุขอนามัยวัสดุที่เป็นอันตรายหรือของเหลวหรือก๊าซไวไฟ

รายการที่ไม่สามารถคืนสินค้าเพิ่มเติม:
- บัตรของขวัญ
- ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้
- ของใช้เพื่อสุขภาพและของใช้ส่วนตัว

เราต้องการใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อเพื่อดำเนินการคืนสินค้า
โปรดอย่าส่งสินค้าที่คุณซื้อกลับไปยังผู้ผลิต

มีบางสถานการณ์ที่จะได้รับเงินคืนเพียงบางส่วนเท่านั้น (ถ้ามี)
- จองโดยมีร่องรอยการใช้งานที่ชัดเจน
- ซีดีดีวีดีเทป VHS ซอฟต์แวร์วิดีโอเกมเทปคาสเซ็ตเทปหรือแผ่นเสียงไวนิลที่เปิดไว้
- สินค้าใด ๆ ที่ไม่อยู่ในสภาพเดิมมีความเสียหายหรือชิ้นส่วนขาดหายไปด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของเรา
- สินค้าที่ส่งคืนเกิน 30 วันหลังจัดส่ง

การคืนเงิน (ถ้ามี)
เมื่อได้รับและตรวจสอบการส่งคืนของคุณแล้วเราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้รับสินค้าที่คุณส่งคืนแล้ว นอกจากนี้เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการอนุมัติหรือการปฏิเสธการคืนเงินของคุณ
หากคุณได้รับการอนุมัติการคืนเงินของคุณจะได้รับการดำเนินการและเครดิตจะถูกนำไปใช้กับบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินเดิมของคุณโดยอัตโนมัติภายในระยะเวลาหนึ่งวัน

การคืนเงินล่าช้าหรือขาดหายไป (ถ้ามี)
หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืนขั้นแรกให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณอีกครั้ง
จากนั้นติดต่อ บริษัท บัตรเครดิตของคุณอาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่การคืนเงินของคุณจะได้รับการโพสต์อย่างเป็นทางการ
ถัดไปติดต่อธนาคารของคุณ มักจะมีเวลาดำเนินการก่อนที่จะมีการโพสต์การคืนเงิน
หากคุณดำเนินการทั้งหมดแล้วและยังไม่ได้รับเงินคืนโปรดติดต่อเราที่ hello@neato.co.th

รายการลดราคา (ถ้ามี)
สามารถขอคืนเงินได้เฉพาะสินค้าราคาปกติ แต่ไม่สามารถขอคืนสินค้าที่ลดราคาได้

การแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)
เราเปลี่ยนสินค้าเฉพาะในกรณีที่มีข้อบกพร่องหรือเสียหาย หากคุณต้องการแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นเดียวกันโปรดส่งอีเมลถึงเราที่ helllo@neato.co.th และส่งสิ่งของของคุณไปที่: Neato Co. , Ltd RSU Tower, Suite 805, 571 ถ. สุขุมวิทวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110

ของขวัญ
หากสินค้าถูกระบุว่าเป็นของขวัญเมื่อซื้อและจัดส่งถึงคุณโดยตรงคุณจะได้รับเครดิตของขวัญตามมูลค่าที่คุณส่งคืน เมื่อได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วจะมีการส่งบัตรของขวัญถึงคุณทางไปรษณีย์

หากสินค้าไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นของขวัญเมื่อซื้อหรือผู้ให้ของขวัญมีคำสั่งซื้อที่จัดส่งถึงตัวเองเพื่อมอบให้คุณในภายหลังเราจะส่งเงินคืนไปยังผู้ให้ของขวัญและเขาจะทราบเกี่ยวกับการส่งคืนของคุณ

การส่งสินค้า
คำสั่งซื้อทั้งหมดจะจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สั่งซื้อและยืนยันการชำระเงิน หากมีปัญหาใด ๆ กับข้อมูลการจัดส่งที่ลูกค้าได้กรอกไว้เมื่อชำระเงินอาจทำให้เกิดความล่าช้าในขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งอีกครั้งก่อนจัดส่งคำสั่งซื้อ

ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์คุณควรส่งผลิตภัณฑ์ของคุณทางไปรษณีย์ไปที่: Neato Co. , Ltd RSU Tower, Suite 805, 571 Sukhumvit Road, Watthana, Bangkok 10110

คุณจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าขนส่งของคุณเองสำหรับการส่งคืนสินค้าของคุณ ค่าจัดส่งไม่สามารถคืนเงินได้ หากคุณได้รับเงินคืนค่าจัดส่งคืนจะถูกหักออกจากเงินคืนของคุณ

ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ใดเวลาที่อาจใช้ในการส่งสินค้าถึงคุณอาจแตกต่างกันไป

Added to cart successfully!

img

Price :

QTY :

CART TOTALS :

There are items
in your cart

CART TOTALS :