Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

เกี่ยวกับเรา, Neato

แมททิว ฮันต์ (Matthew Hunt)

ผมเป็นนักเขียน นักเดินทาง นักคอมพิวเตอร์ และเป็นคนที่รักสัตว์ โดยตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 
นับตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ ผมมีโอกาสได้สัมผัสกับชุมชนพื้นบ้านทั่วราชอาณาจักร และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับที่นี่ ทำให้ผมซาบซึ้งกับความหมายที่เป็นแก่นแท้ของวัฒนธรรมและสังคมไทย โดยเฉพาะคำว่า: เกรงใจ-น้ำใจ
 
เกรงใจและน้ำใจ มีลักษณะเป็นจิตวิญญาณแห่งการให้และความเอื้ออาทรต่อกัน ความรู้สึกที่จำเป็นต้องคำนึงถึงผู้อื่น และสิ่งเหล่านี้ฝังแน่นอยู่ในสังคมไทย และถือเป็นค่านิยมหลักประการหนึ่ง ที่ผู้คนยึดถือปฏิบัติกัน
 
เมื่อผมก่อตั้งบริษัทของผมเองนั้น ผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่จะต้องปฏิบัติตามผู้คนไทยอย่างหนึ่ง คือการทำความดีให้แก่สังคม และนั่นคือเหตุผลที่ผมได้ริเร่ิมโครงการ #ShopLocalThailand โครงการทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจพื้นบ้าน ธุรกิจท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19 จนบางรายถึงขั้นต้องปิดกิจการ  
 
โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากบนสื่อสังคมออนไลน์ ตั้งแต่ผมเริ่มทวีตภาพอาหารสีสันสดใสและที่พักในท้องถิ่น เมื่อกระแสตอบรับดีขึ้น ผมจึงตัดสินใจที่จะใช้ธุรกิจของตัวเองในไทย (Neato) เพื่อสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนั่นคือสิ่งที่โครงการนี้ตั้งใจจะทำ 
การขายหน้ากากผ้าลายช้าง จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของ Shop Local Thailand แต่สำหรับตัวผมเองกับทีมงานของผม @Neato มีแผนการใหญ่ที่จะทำงานร่วมกับผู้ค้าท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้โครงการนี้เป็นตัวอย่างแห่งพันธกิจของเรา เมื่อเราสร้างบริษัท -และสร้างชุมชน- ของเราในประเทศไทย

ผมขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนโครงการการกุศลครั้งนี้ ธุรกิจท้องถิ่นของผม ธุรกิจท้องถิ่นของผม และผู้ค้าขายแต่ละราย จะได้รับประโยชน์นี้เมื่อคุณช็อปสินค้าจากบนเว็บไซต์ของเรา