Neato Co., Ltd.

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

#ShopLocalThailand

สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น ช่วยชีวิตช้างไทย

เนื้อผ้าพื้นบ้าน

ใช้ผ้าลายพิมพ์ช้างที่ได้รับความนิยมที่ได้จากผู้ค้าริมถนนแถววงเวียนใหญ่

โรงงานท้องถิ่น

หน้ากากอนามัยทุกชิ้นใช้วิถีการตัดเย็บด้วยมืออย่างปราณีต โดยโรงงานท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในย่านบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ช่วยเหลือช้างไทย 

รายได้บางส่วนจากการจำหน่ายหน้ากากอนามัยทุกชิ้นจะนำไปบริจาค เพื่อสนับสนุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในจังหวัดเชียงใหม่

ช็อปด้วยอุดมการณ์

#ShopLocalThailand เป็นโครงการการกุศลที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นหลากหลายระดับในไทย ผู้ค้าเนื้อผ้าและโรงงานท้องถิ่นจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการขายหน้ากากอนามัยถูกชิ้น และในส่วนของรายได้ส่วนที่เหลือ จะนำไปบริจาคให้แก่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย